+420 777 296 703 info@inline-akademie.cz

Táborový řád – lezecký příměstský tábor

POKYNY:

 • platbu dle závazné rezervace je nutné uhradit bankovním převodem na účet 2800771208/2010 dle pokynů obdržených v e-mailu (při neuhrazení bude dítě automaticky odhlášeno)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti vytiskněte a přineste podepsané a vyplněné v den nástupu (bez vyplněného a podepsaného potvrzení zákonným zástupcem nebude možné dítě na tábor přijmout)
 • pokud máte nějaký speciální požadavek (např. týkající se stravy), informujte nás předem
 • v případě, že dítě bude mít kapesné (max. 50,- na den), informujte o tom hlavní vedoucí tábora při nástupu
 • dítěti nezapomeňte přibalit náhradní sportovní oblečení na převlečení dle předpovědi počasí, sportovní obuv, láhev na pití, kšiltovku, menší batůžek na výlety po okolí a další potřebné denní věci …
 • zákaz mobilů, tabletů apod. – pokud budete chtít dítě kontaktovat Vy nebo dítě Vás, lze využít telefon hlavní vedoucí tábora
 • dítě může být z tábora vyloučeno bez finanční náhrady, pokud rodič neuvede pravdivé informace o zdravotním stavu dítěte nebo pokud dítě nebude opakovaně dodržovat pokyny vedoucí tábora
 • nástup dítěte je v čase 8:00 – 8:30; pokud dítě z nějakého důvodu nastoupí na tábor později, je nutné o tom informovat vedoucí tábora
 • dítě je nutné vyzvednout nejpozději do 16:00, jinak bude dodatečně účtován poplatek 100,- Kč za každých započatých 30min.

KONTAKTY:

 • hlavní vedoucí příměstského tábora: Jana Petrášová, info@inline-akademie.cz / +420 773 582 823 (v případě změny bude včas oznámeno)
 • místo konání: Brno-střed – v prostorách horolezecké stěny HUDY lezecká stěna Brno

STORNO PODMÍNKY:

 • zrušení nejméně 60 před termínem – storno 0% z uhrazené platby
 • zrušení 15 – 59 před termínem – storno 50% z uhrazené platby
 • zrušení 14 a méně dní před termínem – storno 100% z uhrazené platby

 

 • v případě zrušení tábora ze strany pořadatele bude uhrazená platba vrácena do 14 dní od oznámení o zrušení

RÁMCOVÝ PROGRAM DNE:

 • 8:00-9:00 – seznámení a představení programu dne, rozcvička
 • 9:00-9:15 – svačina
 • 9:15-12:00 – sportovní aktivity
 • 12:00-12:30 – oběd
 • 12:30-15:00 – klidový režim a kreativní aktivity
 • 15:00-15:15 – svačina
 • 15:15-16:00 – sportovní aktivity

Nabízíme možnost dřívějšího příchodu (od 7:00) a/nebo pozdějšího odchodu (do 17:00) po celý čas tábora za příplatek 15% z ceny tábora.