+420 777 296 703 info@inline-akademie.cz

Akreditovaný instruktorský program v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

„In-line bruslení pro pedagogické pracovníky“

Číslo akreditace MŠMT: MSMT- 10645/2016-1-294

Získejte teoretické i praktické znalosti o in-line bruslení a schopnost předávat své nabité vědomosti, zkušenosti a bruslařské dovednosti dále. Pro absolvování není nutné mít pedagogické vzdělání.

Hodinová dotace: 20 hod.
Maximální počet účastníků: 15 osob
Místo konání: Brno
Způsob vyhodnocení: zkouška z teorie a praktické prověření dovedností
Instruktoři: Mgr. Jana Petrášová a Bc. Jana Oudová

CENA za kurz: 2000,- Kč/osoba

Předpokladem účasti na kurzu je průměrné ovládnutí techniky in-line bruslení. Účastníci kurzu musí povinně používat přilbu po celou dobu výuky.

Tématické okruhy kurzu:

  • Organizace a vedení výuky kurzu in-line bruslení
  • Bezpečnost na bruslích
  • Materiální vybavení, servis bruslí
  • Metodické postupy při výuce
  • Technika jízdy
  • Specifikace výuky u jednotlivých věkových kategorií (MŠ, ZŠ, SŠ)
  • Motivace, hry na in-line bruslích pro děti

 

termín: 6.4.2019 + 7.4.2019, 9:00-19:00 (víc termínu v roce 2019 NEBUDE vypsaných)